Jak sprawnie załatwić sprawę u notariusza
Dowiedz się, jak sprawnie załatwić sprawę u notariusza
Blog
Zobacz artykuły na blogu notarialnym
poprzedni
następny

O Mnie

Jestem prawnikiem, radcą prawnym, notariuszem, specjalistą ds. nieruchomości i inwestycji, doświadczonym managerem. Posiadam bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktykę w takich obszarach jak prawo nieruchomości oraz prawo korporacyjne. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w działach nieruchomości i rozwijając takie marki jak Tesco oraz Media Expert. W ramach tej działalności uczestniczyłem w kilkudziesięciu transakcjach nabycia nieruchomości oraz realizacji procesu inwestycyjnego. Współpracowałem w tym zakresie z renomowanymi Kancelariami Prawniczym o zasięgu międzynarodowym. Przez kilka lat byłem prezesem Spółki Asseters Developments sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. W tym czasie spółka uczestniczyła w realizacji Galerii Galardia w Starachowicach oraz budowie parku handlowego w Mysłowicach i centrum medycznego w Bielsku- Białej. Od 2018 roku prowadziłem Kancelarię Radcy Prawnego. Obecnie jestem notariuszem. Staram się podchodzić do pracy prawnika w sposób praktyczny. Zdobyte wykształcenie i doświadczenie daje mi swobodę w zakresie świadczenie usług dla najbardziej wymagających klientów w skomplikowanych sprawach.

Zawsze na pierwszym miejscu staram się dbać o bezpieczeństwo uczestników transakcji oraz zgodność jej z prawem. Stale podnoszę swoje kwalifikacje starając się sprostać najwyższym standardom świadczenia usług.

Wszelkie kwestie związane z dokonywanymi czynnościami notarialnym objęte są tajemnicą notarialną, której poszanowanie zagwarantowane jest przez ustawę. Dzięki temu możesz swobodnie porozmawiać z notariuszem na temat swoich wątpliwości i obaw nie obawiając się, że powierzone informacje zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane lub naruszone przez osoby trzecie.

Jeśli chodzi o pomoc przedsiębiorcom oferuję pomoc na najwyższym poziomie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Rozumiem potrzeby przedsiębiorców z każdej branży w tym deweloperskiej- sam byłem przez wiele lat prezesem spółki i prowadziłem biznes. Rozumiem ryzyka i zagrożenia w prowadzonej działalności oraz wiem, jak im przeciwdziałać i jej minimalizować. Wiem, gdzie czają się pułapki, ponieważ wykonywałem zawód radcy prawnego i mam spojrzenie na problemy prawne także z innej perspektywy, z perspektywy sali rozpraw i ewentualnych sporów jakie mogą powstać. Dziś dla moich klientów robię wszystko, aby nie musieli w tych sporach uczestniczyć.

Bezpieczeństwo to oszczędność czasu i pieniędzy oraz możliwość skupienia się na tym co jest sednem prowadzenia biznesu.

Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu oraz połączeniu rzetelnej wiedzy prawniczej z praktyką biznesową, działalnością na rynku nieruchomości jak też doświadczenia wyciągniętego z prowadzenia kancelarii prawnej potrafię skutecznie doradzić w zakresie dokonywanych czynności notarialnych oraz tak dobrać rozwiązania, aby były optymalne do osiągnięcia założonego celu.

To szczególne połączenie wiedzy, doświadczenia i praktyki pozwala mi świadczyć usługi na najwyższym poziome i zapewnić skuteczną pomoc i wsparcie.

Tomasz Sawicki

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik powołany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności notarialnych.

Aby zostać notariuszem trzeba mieć ukończone studia prawnicze oraz odbyć trwającą 3,5 roku aplikację notarialną oraz zdać egzamin notarialny lub posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz odpowiedni staż w zakresie wykonywania innego regulowanego zawodu prawniczego takiego jak sędzia, prokurator, radca prawny czy adwokat.

Podstawową rolą Notariusza jest zapewnienie bezpieczeństwa i legalności obrotu prawnego, co przekłada się na mniejszą liczbę sporów i spraw sądowych.

Notariusz gwarantuje uczestnikom dokonywanych czynności ich zgodność z prawem i skuteczność.
Dokonywane z udziałem notariusza czynności prawne spisywane są w formie aktu notarialnego. Czynności dokonywane przez notariusza mają charakter czynności urzędowych a dokumenty wystawiane przez notariusza są dokumentami o charakterze urzędowym. Oznacza to, że stanowią one dowód tego co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Akty notarialne mają szczególną moc dowodową podobną do dokumentów wystawianych przez Organy administracji publicznej oraz Sądy. Dokumenty w formie notarialnej opatrzone urzędową pieczęciom z wizerunkiem orła oraz podpisem samego notariusza stanowią podstawę do dokonania przez Sądy i Urzędy wpisów we właściwych rejestrach takich jak księgi wieczyste, Ewidencja Gruntów i Budynków, Krajowy Rejestr Sądowy itp.

Są czynności, które aby były skutecznie dokonane, bezwzględnie wymagają udziału notariusza. Do takich czynności należą wszelkie umowy których przedmiotem są nieruchomości. Umowa sprzedaży, darowizny czy zamiany nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Podobnie umowy czy statuty niektórych spółek wymagają zachowania formy aktu notarialnego.

Poza obrotem nieruchomościami notariusz pełni także bardzo istotną rolę w czynnościach związanych z dziedziczeniem. Sporządzane przez notariusza Akty Poświadczenia Dziedziczenia mają taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienia Sądu Stwierdzające nabycie spadku.

Notariusz w ramach czynności urzędowych dokonuje także poświadczeń autentyczności podpisów złożonych przez osoby przed nim obecne oraz okazanych mu dokumentów sporządzając wierzytelne kopie.

Bardzo istotne jest to, że aktem notarialnym można dokonać wielu czynności zabezpieczających nasz interes takich jak ustanowienie hipoteki na nieruchomości na zabezpieczenie należności, obciążenie nieruchomości służebnością osobistą dożywotniego zamieszkiwania czy inną służebnością na przykład zapewniającą bezproblemowy dostęp do drogi (służebności przejazdu i przechodu).

Warto pamiętać, że akty notarialne w których osoba dłużnika poddała się rygorowi egzekucji co do zapłaty kwoty lub wykonania innego obowiązku np. zwrotu rzeczy, opróżnienia mieszkania, wydania innych rzecz stanowią tytuły egzekucyjne podobnie jak wyroki sądu. Oznacza to, że tak samo jak w przypadku wyroku sądu po nadaniu im klauzuli wykonalności są wykonywane przez Komornika.

Tak więc rolą notariusza jest zapewnienie ochrony prawnej dla stron czynności notarialnej oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego.
W przypadku czynności, które nie wymagają udziału notariusza warto jednak skorzystać z jego pomocy.
Daje to większą gwarancję i bezpieczeństwo.

Jak załatwić sprawę u notariusza?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis a fringilla risus. Fusce at risus ex

1

Zadzwoń i zasięgnij bezpłatnej porady od Notariusza

W pierwszej kolejności najlepiej zadzwonić. W prostszych sprawach to może być wystarczające, aby zasięgnąć informacji w jaki sposób mogę załatwić swoją sprawę i co powinienem dalej zrobić.

W sprawach złożonych należy zadzwonić i umówić się na spotkanie. Na spotkaniu, które jest bezpłatne i obejmuje analizę przypadku oraz poradę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych zostaną ustalone kolejne kroki do wykonania.

2

Skompletuj potrzebne dokumenty

Po rozmowie z notariuszem i rozeznaniu jak załatwić sprawę i co należy zrobić przystępujemy do kompletowania dokumentów. W zależności od rodzaju sprawy trzeba najczęściej przeszukać domowe archiwum oraz udać się do Urzędów w celu pozyskania niezbędnych dokumentów.

Dla Państwa wygody skompletowałem listę potrzebnych dokumentów przy dokonywaniu każdego rodzaju czynności notarialnych wraz z miejscami, gdzie można takie dokumenty pozyskać.

Dokumenty te są potrzebne w celu analizy stanu prawnego. Z doświadczenia wiem, że ten etap sprawia duży problem. W wielu urzędach poza wypełnieniem wniosku dokonaniem opłaty trzeba czekać na odbiór zamówionej dokumentacji. Nadto nie wszystkie urzędy oferują należytą jakość obsługi dobrą informację i szybkość działania. Jednak bez dokumentów nie sposób ocenić wszelkich zagrożeń oraz dokonać właściwej analizy. Zgodnie z ludowym porzekadłem „diabeł tkwi w szczegółach” szczegóły zaś zawarte są w dokumentach potocznie zwanych „papierami”. Tak więc notariusz na wszystko musi mieć tzw. „papier”.

Chcemy dokonać czynności spadkowych potrzebujemy aktów stanu cywilnego, aby wykazać i opisać kto kiedy umarł, czy i jakich miał zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), czy miał małżonka, kto ewentualnie dziedziczy kto może spadek przyjąć lub odrzucić, kogo udział jest konieczny w sprawie spadkowej.

3

Analiza dokumentów przez notariusza

Kolejnym krokiem po zebraniu dokumentów i dostarczeniu ich do Kancelarii Notarialnej jest ich analiza przez notariusza. Na tym etapie okazać się może, że czegoś brakuje lub, że są jakieś przeszkody, które trzeba usunąć ewentualnie sprawy, które trzeba załatwić lub zamknąć. Na tym etapie okazać się może równie dobrze, że wszystko jest w porządku i możemy przejść do kolejnego kroku.

4

Przygotowanie aktu notarialnego

Kolejnym krokiem jest przygotowanie aktu notarialnego. Jest to praca notariusza polegająca na opracowaniu indywidualnego projektu umowy adekwatnego do tego co zamierzają dokonać strony czynności. Tak więc w projekcie aktu notariusz z jednej strony opisuje wszelkie elementy i okoliczności wynikające z przedłożonych dokumentów (stan prawny i faktyczny przedmiotu umowy) z drugiej umieszcza w akcie oświadczenia stron i wyrzeczenia umowne które stanowią konkretne zobowiązania i kreują stan prawny. W umowie sprzedaży będą to elementy dotyczące kto komu za ile i kiedy sprzedaje, kiedy będzie wydanie przedmiotu, zapłata ceny oraz w jaki sposób to nastąpi oraz jakie będą konsekwencje i skutki naruszenia umowy i zabezpieczenia prawidłowego jej wykonania. To w projekcie umowy umieszcza się uzgodnione zapisy dotyczące prawa i warunków odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, konsekwencje braku wykonania umowy i inne elementy uzgodnione przez strony.  Na tym etapie trzeba pamiętać, że „to co piszemy stanowi prawo”.

Po przygotowaniu projektu zależnie do wcześniejszych ustaleń projekt może być przesłany do stron drogą mailową w celu zapoznania się z nim i naniesienia ewentualnych uwag.

5

Podpisanie aktu notarialnego

Po ich wprowadzeniu lub w przypadkach bardziej standardowych z pominięciem tego etapu Strony umawiają się na podpisanie aktu notarialnego. Etap ten jest etapem końcowym. Strony oraz notariusz spotykają się w Kancelarii, gdzie notariusz odczytuje akt notarialny, sprawdza dane storn (Pamiętaj by w tym celu przyjść do notariusza z WAŻNYM, FIZYCZNYM dowodem osobistym lub paszportem) oraz po przyjęciu przez zainteresowanych treści aktu dochodzi do jego podpisana. Notariusz podpisuje oryginał aktu i deponuje go oraz zabezpiecza j w swojej Kancelarii stronom zaś wydaje wypisy z dokonanego aktu opatrując wypis numerem, pieczęciom urzędową oraz swoim podpisem i datą sporządzenia wypisu. Wypis zgodnie z prawem ma moc prawną oryginału.

W dalszej kolejności już po wyjściu stron z Kancelarii notariusz dokonuje innych prawem przewidzianych czynności związanych z dokonanym aktem notarialnym. Na tym etapie notariusz wysyła wypisy lub odpisy aktu notarialnego do właściwych organów władzy publicznej zależnie od przedmiotu czynności najczęściej są to Sąd prowadzący księgę wieczystą w przypadku nieruchomości, Starostwo Powiatowe miejsca położenia nieruchomości, Urząd Miasta lub Gminy, Urząd Skarbowy.

Notariusz Kielce - Blog notarialny

Specjalnie dla Państwa opracowuję i publikuję materiały o wysokiej wartości merytorycznej, przygotowane jednak w taki sposób, aby dawać proste i jasne wskazówki co do czynności notarialnych, spraw w jakich może pomóc notariusz oraz wyjaśniające treści wątpliwości wokół przepisów prawa związanych z obrotem nieruchomościami, spółkami, prawem cywilny – wszystko w kręgu działalności notarialnej.

Blog ten to realna odpowiedź na zapotrzebowanie o treści merytorycznie poprawne, aktualne, napisane w sposób jasny i zrozumiały. W dobie Internetu, powszechnej dostępności informacji i wielości treści pragnę zaspokoić zapotrzebowanie na treści wartościowe, które będą światełkiem w tunelu pełnym dezinformacji i treści wątpliwej jakości.

Blog ma charakter merytoryczny, a jednocześnie pisany jest jeżykiem pełnym swobody, jasnym, zrozumiałym i prowadzony w sposób przejrzysty. W celu usprawnienia w wyszukiwaniu treści materiały można przeszukać po zadanej frazie.

Zapraszam do lektury!

poswiadczenie

Poświadczenia

Notariusz jako osoba zaufania publicznego posługująca się urzędową pieczęcią z wizerunkiem orła dokonuje także czynności polegających na poświadczeniach. Notariusz poświadcza zgodność wykonanej

Czytaj więcej »